LES DIFERENTS CATEGORIES D'ESPAIS NATURALS

El massís del Pirineu està cobert per nombroses entitats que gestionen, acompanyen, dinamitzen els nostres territoris de muntanya. Constitueixen una xarxa d'actors extraordinària que treballa per al patrimoni natural i cultural del Pirineu:

Reserves Biològiques

Reserves Naturals

Conservatoris d’Espais

Naturals

Parcs

nacionals

Parcs naturals Regionals

Parcs naturels

Aquesta secció estarà aviat disponible i presentarà de manera sintètica les principals tipologies d'espais naturals presents al Pirineu

...

Parcs naturals