top of page
News
BREVE_35.JPG

El Parc Natural Regional dels Pyrénées Ariégeoises organitza aquest any la seva desena edició del concurs de pràctiques agroecològiques!

Des de 2011, el Parc Natural Regional dels Pyrénées Ariégeoises organitza al seu territori el Concurs de Prats florits "Concours donis Prairies fleuries" (ara anomenat "Concurs de pràctiques agroecològiques"). El programa GREEN ha estat una veritable oportunitat per reforçar l'abast d'aquest esdeveniment.
D'una banda, els candidats dels Pirineus de l'Arieja van ser guanyadors nacionals en 2017, 2018 i 2019, obtenint els premis a l'excel·lència agroecològica al Saló de l'Agricultura de París.
D'altra banda, l'esperit del concurs de prats florits s'ha estès per tota la serralada pirinenca gràcies a l'organització d'un concurs transfronterer: el concurs ha permès als gestors dels espais naturals pirinencs i als experts en agronomia, botànica, ecologia, entomologia de banda i banda de les fronteres (França, Espanya, Andorra) intercanviar sobre les pràctiques agroecològiques de les nostres finques pirinenques!
Aquest any, el Parc Natural Regional dels Pyrénées Ariégeoises organitza la desena edició del Concurs de pràctiques agroecològiques, prats i viatge pastoral, aprofitant l'impuls del programa GREEN!

www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/la-10eme-edition-du-concours-des-pratiques-agroecologiques/ »

_MG_0909.jpg
Cr+¬te pic de l'Homme.JPG

Després del programa GREEN, es continuen les accions en els llacs de muntanya

En efecte, la dinàmica iniciada en el programa, així com la motivació dels socis, van portar a continuar les investigacions sobre els llacs pirinencs. Uns punts clau poden resumir l'any 2020:
La continuació dels inventaris. Tot i el context sanitari, s'han inventariat una desena de llacs en els Alts Pirineus i Ariège. La idea és augmentar el mostreig dels llacs inventariats i millorar el coneixement de la fauna i la flora aquàtiques i difondre la informació als gestors dels espais naturals.
Intercanvis amb l'Agrupació d'Interes Científic ""lacs sentinelles des Alpes"". S'estan duent a terme intercanvis per dissenyar protocols comuns per als inventaris i el seguiment entre massissos muntanyencs. També s'han iniciat intercanvis per millorar i clarificar la governança pirinenca en matèria de coneixement i conservació dels ecosistemes lacustres de muntanya.
El CBNPMP, en col·laboració amb tots els socis pirinencs i alpins, ha elaborat una síntesi bibliogràfica sobre els problemes de conservació dels ecosistemes lacustres de muntanya. Es van enumerar i analitzar més de 200 referències. Està previst promoure aquest treball a través d'una publicació acadèmica col·legiada en el primer semestre de 2021.
Es va organitzar a l’Ariège 2 dies de trobada / formació amb els instructors d'apnea de la Federació Francesa d'Estudis i Esports Submarins. Els bussejadors van fer bons progressos en botànica i la seva competència els va permetre trobar Characeae a una profunditat de gairebé 15m. No hauríem pogut trobar-los sense ells. A més, el 2020, els dos bussejadors de l'CBNPMP van obtenir la seva qualificació de bussejador professional classe B menció 0.
Finalment, a través del CBNPMP, el PNP, el CEN Occitanie i Marc Ventura (Cesicat) s’han valoritzat totes les dades recollides en el marc del programa Green. Referent a això, vam ser seleccionats per presentar una ponència a la conferència ""Llacs i estanys: comprensió, gestió i valorització de l'paisatge límico"", organitzada per la Universitat d'Orleans. Ja s'ha redactat una publicació col·legiada de 25 pàgines que hauria de sortir en el primer semestre de 2021 a la revista Dynamiques environnementales. Més informació: https://www.univ-orleans.fr/fr/cedete/la-recherche/colloques/etangs-et-lacs-2021

Gorbeia_Oderiagatik (1).jpg

El projecte GREEN segueix viu en la gestió dels Mitjans Oberts d'Euskadi

Malgrat la seva finalització al desembre de 2019, algunes de les actuacions promogudes en els espais oberts pel projecte GREEN, han seguit desenvolupant-se durant l'any 2020 a Euskadi. Concretament es va continuar la monitorització de diferents tècniques de control del card (Cirsium eriophorum), enguany al Parc Natural de Gorbeia, i es va realitzar una prova de control amb el corró trenca-falgueres (eina adaptada durant el projecte pel PNR Pirineus Ariègoises ) durant el mes de juliol a 70 hectàrees envaïdes per la falguera en aquest mateix espai natural protegit. Ambdues actuacions van ser avaluades per Neiker Tecnalia i co-finançades pel projecte LIFE Oreka Mendian.

CHARDONS.jpg
mollas.jpg
mollas.jpg

Treballs de seguiment de conservació de molleres dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu.

Al llarg de l'any 2020, el Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG) i l'Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio), Universitat de Barcelona, han realitzat un treball de seguiment de les instal·lacions i actuacions realitzades en el marc del programa GREEN. Es va verificar la resistència dels tancats instal·lats per disminuir la pressió pastoral i / o la freqüentació i es van realitzar inventaris de vegetació de la mateixa manera que els anys anteriors en les quatre localitats d'estudi de Bordes de Bedet, Pallerols, Pla de Boet i a l'Estany de molles. INFO

Chemin de la forêt

S'amplia el seguiment de l'impacte dels ungulats sobre la regeneració dels boscos al Parc Natural del Gorbeia.

Durant els anys de vigència del projecte POCTEFA GREEN (2016-2019), es va consensuar, entre els socis participants en aquest projecte, un protocol de seguiment  que te com objectiu el mesurament i valoració de l'impacte del bestiar domèstic i els ungulats salvatges sobre la regeneració de diferents boscos dels Pirineu. L'any 2019 la Diputació Foral de Biscaia va instal·lar i mesurar 6 parcel·les fixes (3 d'exclusió més 3 de control) a la Muntanya Arimekorta (Zeanuri), dins de la zona biscaïna del Parc Natural del Gorbeia. Durant l'any 2020 es van a realitzar de nou els mesuraments pertinents en les parcel·les anteriors i, a més, es va duplicar el nombre de mostres, al sumar-se a l'estudi la Diputació Foral d'Alava amb la col·locació de 6 noves parcel·les dins del mateix espai protegit però en la seva vessant alabesa. Concretament es van establir aquestes noves parcel·les en Baranbio, Sarria i Etxaguen.

roe-deer-880581_1920.jpg
PNAP.jpeg
6910245782_41c08b29d0_o.jpg

Avaluació prèvia del recobriment herbaci i recuperació d'antigues pastures mitjançant desbrossaments de matoll a la Coma de Juverri (Parc Natural de l'Alt Pirineu)

La Coma de Juverri, a la forest pública comunal de Ribalera, és una zona tradicional de pastures supraforestals de bona qualitat de Nardus stricta que al llarg de les darreres dècades s'ha anat colonitzant de forma natural per matolls de ginebró (Juniperus communis) i arbres de pi negre (Pinus uncinata). Els treballs de recuperació de pastures es justifiquen per l'ús ramader que existeix encara en l'actualitat, la voluntat dels ramaders de la zona d'aprofitar-los i per la bona qualitat de les pastures herbacis en les zones que es mantenen com a tals. L'objectiu és que les zones que es recuperin arribin a tenir la mateixa qualitat que les zones que es mantenen com a pastures actualment. Per aquest motiu s'ha realitzat una actuació d'eliminació dels peus de ginebre mitjançant trituració amb tractor forestal i amb una màquina trituradora teledirigida (a les zones de més pendent) en 4,90 ha de superfície a la Coma de Juverri, deixant alguns peus aïllats per biodiversitat. Per realitzar el seguiment científic mitjançant el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya s'han georeferenciat un total de 60 peus de ginebre abans de l'actuació. S'ha realitzat una caracterització de les pastures prèvia a l'actuació segons el mètode establert en el projecte GREEN per obtenir una referència de la qualitat segons el mètode del Valor Pastoral, el recobriment de sòl nu i els índexs de biodiversitat als quals haurien d'arribar les zones de matoll transformades recentment a pastura.

Mountians et le lac

L’exposició didàctica sobre els llacs de muntanya

Per tal de millorar el coneixement de la biodiversitat dels llacs de gran altitud per protegir-la millor, es van dur a terme inventaris específics de flora i fauna en una xarxa de 36 llacs pirinencs amb contextos diferents (altitud, exposició, etc.).
L’anàlisi de les dades recollides va permetre identificar els elements destacables (jaciments i espècies de fauna i flora) per iniciar operacions de conservació de la biodiversitat així com per donar a conèixer els reptes dels llacs de muntanya. Amb aquest objectiu de sensibilitzar i donar a conèixer els problemes relacionats amb els entorns lacustres dels Pirineus, el Parc Nacional dels Pirineus va elaborar una sèrie de 6 pòsters per descobrir la riquesa dels llacs de muntanya, les accions dutes a terme i els impactes del activitat humana ...:

 1. Compartir i co.laborar per implementar soluciones comunes

 2. Formació i funcionament dels estanys de muntanya

 3. Estanys de muntanya: un ecosistema viu

 4. Impactes de les activitats humanes

 5. Cap a una conscienciació

 6. Els resultats del projecte GREEN

Sans titre.jpg
PAtrimoin_Madriu2.jpg

Primera síntesi sobre la flora i la vegetació dels llacs dels Pirineus francesos presentada al XII Col·loqui Internacional de Botànica Pirinenca-cantàbrica

 Els llacs de muntanya estan entre els medis més carismàtics dels Pirineus, però segueixen sent ecosistemes relativament desconeguts. Els inventaris botànics són pocs númerosos i sovint no molt precisos. Al desenvolupar la prospecció per mitjà del submarinisme, el coneixement d'aquesta flora tan particular es va millorant considerablement. Amb més de 100 llacs mostrejats entre 2013 i 2018, gran part dels quals es van realitzar en el marc de GREEN, al XII Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-Cantàbrica, celebrat al juliol de 2019, es va presentar un primer catàleg de la flora (briòfits, charáceas, traqueófilas) dels llacs dels Pirineus francesos, així com un primer estudi de la vegetació. Les actes es poden consultar ara a:

https://www.udg.edu/ca/viu/Serveis-Universitaris/Llibres-i-revistes-UdG/cataleg/detall?ID=2227. (p.237)

Mountain Lake

Descobreix el vídeo de presentació GREEN

Un equip de filmació va seguir les accions de la xarxa GREEN durant diverses setmanes per captar les imatges i entrevistar a diversos socis. Per això, ens complau presentar-te aquest vídeo que transcriu l'ambient i el dinamisme dels actors implicats en aquesta gran aventura GREEN.
Gràcies a tots els participants i socis que han facilitat la logística i l'accés als magnífics llocs que fan d'aquest vídeo un gran èxit.

2019

Èxit del seminari de restitució de les accions del projecte GREEN!

28-29/11/2019

Els dies 28 i 29 de novembre del 2019, prop de 80 persones van assistir a la presentació dels resultats del projecte GREEN en el cor del Parc Natural Regional des Pirineus de l’Arieja. Lloc on es va iniciar la reunió de llançament del projecte l’any 2016.
Aquest seminari va ser un moment important per a tots els socis del projecte GREEN, ja que marca la culminació d’aquests quatre anys de cooperació transfronterera al servei de la biodiversitat dels Pirineus..
Després de la inauguració, feta per la Sra. Fret, vicepresidenta del Syndicat Mixte del Parc Natural dels Pirineus de l’Arieja i la Sra. Mercadier-Mouré, Comissària responsable de la planificació, el desenvolupament i la protecció del Massís dels Pirineus, els pilots i varis socis de les quatre accions del projecte (“cooperació entre gestors”, “Llacs i torberes”, “medis agropastorals” i “Boscos”) van presentar a l’audiència, formada per gestors d’espais naturals, investigadors i institucions, els resultats dels darrers anys de treball.
Les intervencions del Sr. Sergi Riba Mazas en representació del Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat de la Parròquia d’Ordino, del Sr. Philippe Xéridat de la DEAL Occitanie i del Sr. Jean-Louis Valls, Director de la Comunitat de treball dels Pirineus, van clausurar aquestes dues jornades sota el signe de la convivència.
Totes les accions del projecte aviat estaran disponibles a la web del projecte, mentre que també es preveu una trobada l’any 2020 per seguir la posada en xarxa dels gestors dels espais naturals dels Pirineus i per a la preparació i implementació d’un nou programa d’acció conjunta en benefici mutu de l’Home i la Natura.
Més enllà dels intercanvis tècnics i de les accions concretes realitzades a camp, s’han creat vincles humans reals que constitueixen la base d’una xarxa dinàmica i sostenible.

Reunió del grup “Bosc” a Bagnères de Luchon: cap a la convergència de protocols per a la caracterització de a madurès biològica dels boscos dels Pirineus

05/11/2019

Va ser a Bagnères de Luchon (Alta-Garona) on el socis del GREEN es van reunir per darrera vegada el 2019.
Francesos, catalans, bascos i navarresos es van reunit per treballar en la convergència de protocols per a la caracterització de la madurès biològica de les masses forestals del massís. En efecte, el treball preliminar realitzat pel grup ha permès destacar dos protocols principals que permeten localitzar i caracteritzar les boscos vells del massís: protocol “vieilles forêt” dels Pirineus francesos i el protocol del projecte LIFE bosques utilitzat en particular al vessant sud dels Pirineus.
Una excursió al Bosc Nacional de Luchon, va completar aquests intercanvis. Va ser una oportunitat per aplicar els dos protocols a un cas específic i identificar amb major precisió els indicadors comuns.

Visita a Oñati, per a intercanvi de tècniques de poda i manteniment d’arbres transmotxats, entre tècnics de les DDFF, HAZI, Esukal Herriko Laborantza Ganbara i l’Oficina Nacional de Boscos a ranca

22/10/2019

El 22 d’octubre es va organitzar una trobada entre tècnics forestals de HAZI i les Diputacions de Bizkaia i Guipúzkoa amb els seus homòlegs de Laborantza Ganbara i l’ONF de la zona d’Iparralde. El propòsit era la visita al Monte de Artaso (Oñati), dintre del Parc Natural de Aizkorri, on s’han realitzat successives podes sobre arbres vells transmotxats l’any 2010 (LIFE Transmochos y Biodiversidad) i el 2017 (POCTEFA GREEN).
Els intercanvis d’impressions i coneixements entre els tècnics van ser molt ben valorats pels assistents. La trajectòria que la DFG ha desenvolupat gràcies als dos projectes, fa que aquesta institució sigui un referent en la conservació d’arbres transmotxats a nivell europeu.

Balanç 2019 i perspectives per a les accions “Llacs i torberes” a la Reserva Nacional de Néouvielle (Hautes-Pyrenées)

08/10/2019

La darrera reunió de l’any 2019 del grup de treball “Llacs i torberes” del projecte GREEN, es va celebrar el 8 d’octubre de 2019 en el refugi d’Orédon, a la reserva nacional de Néouvielle, en el Parc Nacional dels Pirineus. Els socis es van reunir per a presentar diferents models per tornar varis llacs a un estat sense peixos aquest estiu a Andorra i al setembre al Vignemale, a la Vall de Gaube. També es van presentar els resultats de la campanya 2019 d’inventaris de flora i fauna dels llacs de la xarxa GREEN i els resultats de les accions de conservació de les torberes del projecte.
També va ser el moment per presentar els treballs del projecte a la xarxa alpina “Lacs Sentinelles”, dos representants de la qual van ser presents a la reunió. La xarxa alpina de “Lacs Sentinelles” està formada per 22 llacs, estructurats com un observatori. Aquests llacs són monitoritzats regularment i a llarg termini. Aquest 2019 ha estat una oportunitat per apropar les dues xarxes.

Èxit de la nova demostració del rodet trenca-falgueres al sector d’Ajéou (Ariege)

24-25/09/2019

Durant el seminari tècnic de l’acció “medis oberts” del projecte GREEN, una trentena de persones van participar en aquesta solellada jornada al Pla d’Ajéou a Ercé, per observar els primers resultats concloents de l’experimentació del rodet trenca-falgueres i debatre sobre aquesta nova eina de lluita contra la falguera.
La falguera és una planta de creixement molt ràpid que cobreix gradualment les pastures i redueix d’aquesta manera la qualitat farratgera i pastoral dels prats i pastures d’alta muntanya. També és una planta molt resistent als successius dalls i té un caràcter invasiu. Amb la finalitat de mantenir els espais per a l’activitat pastoral, el PNR dels Pirineus de l’Arieja va experimentar en el marc de GREEN el “rodet trenca-falgueres”, que fou adaptat a terrenys irregulars de la muntanya per Sylvinov, un fabricant de maquinària agrícola: permet que les tiges de les falgueres es doblin en lloc de tallar-se, que és el que fa la maquinària agrícola tradicional, debilitant d’aquesta manera els seus peus.
El PNR dels Pirineus de l’Arieja ha establert un protocol de seguiment adaptat a aquesta experiència en diferents zones del Pla d’Ajéou. Aquest seguiment agronòmic i botànic tindrà continuïtat en els propers anys, amb la finalitat de quantificar l’efecte del rodet i obtenir resultats més concrets en el tractament de la falguera.
Les discussions en un ambient de convivència van continuar amb un buffet de productes provinents de medi agro-pastoral; una oportunitat per a presentar el projecte de creació d’eines de comunicació per a posar en valor els productes dels medis oberts dels Pirineus.
El PNR dels Pirineus de l’Arieja proporciona el rodet trenca-falgueres (fora dels períodes experimentals de Ajéou per a donar prioritat al seguiment, el que permetrà quantificar a eficàcia del rodet). Els ramaders que desitgin provar-lo estan convidats a posar-se en contacte amb el PNR per a més informació.

Viatge d’estudis al País Basc entre productors i actors del mon agro-pastoral dels espais naturals dels Pirineus

09/09/2019

Per posar en valor els productes locals associats a la conservació de la biodiversitat en medis agro-pastorals, una de les accions del projecte GREEN consisteix en organitzar viatges d’estudi entre productors i representants d’espais naturals dels dos vessants de la frontera. Es va fer al País Basc, a la Diputació Foral de Guipúzcoa, concretament al Parc Natural de la Serra d’Aralar, on més de vint participants van intercanviar diferents punts de vista sobre la gestió dels medis agro-pastorals dels espais naturals, (no entiendo la mejora de Leche de verano y la señalización de calidad!!!!!!) i les marques territorials. Es van visitar nombroses finques (formatge Idiazábal, melmelada de Gorrotxategi, formatgeries de montanya de Mendiko Gazta i la Sidreria Oihart).
Va ser una oportunitat per a la presentació de productes de l’agricultura extensiva associada a la preservació de la biodiversitat en medis oberts, que s’està executant en el marc del projecte GREEN i que s’inclourà a la web del projecte. L’objectiu és posar en relleu els productes locals dels espais naturals i les pràctiques dels agricultors que promouen la biodiversitat.

Experimentació de l’eliminació de peixos al peu del Vignemale (Hautes-Pyrénées)

05/09/2019

Sota la vigilància del cim més alt dels Pirineus francesos (Pique Longue del Vignemale, a 3.298 m), els agents del Parc Nacional dels Pirineus i de la Oficina Francesa de Biodiversitat, acompanyats per FORESPIR, van treballar durant quatre dies per a retirar tots els peixos dels llacs de Arraillé. Aquests tres petits llacs (amb superfícies des de 0,05 ha fins a 0,21 ha), ubicats a 2.487 m, va ser trets fa gairebé 20 anys de la llista de llacs petits en els quals estava autoritzada la introducció de peixos. Tot i això, malgrat l’alçada, la neu, els freqüents allaus i la pesca esportiva, una població de truita de rierol (Salvelinus fontinalis), va continuar poblant aquestes petites àrees lacustres. En el marc del GREEN, a primers de setembre del 2019, s’experimentà una acció per eliminar les poblacions de peixos en els llacs d’Arraillé. La dieta d’aquests salmònids és molt variada: cucs, crustacis, insectes, aranyes, mol·luscs, granotes i peixos petits. La presència d’aquest depredador, per tant, té un fort impacte en la biodiversitat d’aquests llacs, alterant el cicle de vida dels amfibis i insectes en particular. Una seixantena de truites de rierol i dos vairons, van ser capturats amb xarxes o amb pesca elèctrica. El seguiment d’aquests llacs es preveu en el futur per tal d’assegurar que tots els peixos depredadors, siguin retirats de Llac d’Arraillé i monitoritzar la resposta de l’ecosistema.

8a edició del mercat transfronterer del port de Boët a 2.511 m.

24/08/2019

El 24/08/2019 es va celebrar la 8a edició de la Trobada transfronterera al port de Boet des de la Vall Ferrera. A més de l’acte de germanor, els persones assistents podran gaudir d’un mercat i una degustació de productes agroalimentaris locals després d’una pujada de 700 m. de desnivell i una durada aproximada de 3 hores.
La trobada s’acompanyarà d’un mercat venda de productes agroalimentaris. Així, el dia de la trobada, els participants catalans podran comprar productes dels productors del Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises i els participants francesos podran fer el mateix amb els productes dels productors del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
Aquestes trobades es realitzen també amb l’objectiu de posar en valor el productes locals agroramaders dels dos parcs que contribueixen a la conservació al mosaic d’hàbitats de prats i pastures i la conservació de la seva biodiversitat.

El Parc Natural de l'Alt Pirineu present a la Festa del Formatge i la Mel de Castillon en Couserans (Arieja) per posar en valor els productes agroramaders d'espais oberts

11/08/2019

La festa es va celebrar el passat 11 d'agost i el Parc Natural de l'Alt Pirineu hi va participar amb una parada informativa i una altra de venda de formatges, mel i productes de llana.
Per tercer any consecutiu, el Parc Natural de l'Alt Pirineu participa amb una parada informativa i una parada de productes agroramaders a la Festa del Formatge i la Mel al poble de Castillon en Couserans, al Parc Natural Regional dels Pyrénées Ariégoises, espai natural protegit fronterer amb qui comparteix la marca “Parc Pirinenc de les Tres Nacions”. La festa es va celebrar el passat 11 d’agost amb l’objectiu de valoritzar els productes del territori i fer conèixer i reconèixer el talent dels ramaders formatgers i apicultors locals.
Enguany, els productes escollits per representar el Parc Natural de l'Alt Pirineu van ser formatges de vaca, cabra i ovella, mel i productes fets amb llana. A més a més, es va realitzar per l'ocasió un cartell divulgatiu específic per donar a conèixer aquests productors. Tot i el dia plujós, més de 400 persones es van acostar a les parades i van mostrar interès pel Parc Natural de l'Alt Pirineu i els seus productes.
La producció de formatges, llana, mel i carn de ramaderia extensiva, entre altres, afavoreix el manteniment dels espais oberts de pastura i la seva biodiversitat, com per exemple, en lepidòpters (papallones), grup faunístic en el qual el Parc presenta una de les majors diversitats d'Europa. Aquesta actuació s'emmarca dins del projecte Interreg POCTEFA GREEN de gestió i posada en xarxa dels espais naturals dels Pirineus.

HAZI, presenta el projecte GREEN en PAU, com a model de col·laboració transfronterera

04/07/2019

En el taller transfronterer cum operare, integrat en les jornades convocades per l’Audap (Agence d'Urbanisme Atlantique et Pyrénées):

http://www.audap.org/userfiles/downloads/conferences/programme_20ans_audap.pdf
El 4 de juliol HAZI va presentar el model col·laboratiu que el projecte GREEN proposa per al foment i la coordinació entre agents implicats en la Gestió i Posada en Xarxa d’Espais Naturals del Pirineus. L’elevat nombre de socis així com la seva distribució territorial, impliquen que el GREEN pot ser un referent per altres projectes que neixin en un marc de col·laboració transfronterera a ambdós vessants del Pirineu, independentment de la seva temàtica.

Inventari de boscos madurs del Massís de les Garrotxes al Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans

En el marc del POCTEFA GREEN i, d’acord amb els objectius establerts a la seva Carta, el Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans va confeccionar una cartografia precisa de les masses madures d’una part del seu territori durant l’estiu del 2019. El Massís de Garrotxes, sector focal de l’estudi on el bosc és molt heterogeni en quan a edat i usos, ha estat elegit com a zona pilot per a treballar en l’establiment d’una trama ecològica de refugis madurs interconnectats. Aquest projecte requeria d’un inventari de rodals madurs existents, que han estat caracteritzats pel protocol d’inventari de boscos madurs dels Pirineus. Un estudi de les imatges aèries associades a la cartografia dels boscos vells del massís, va permetre localitzar rodals potencialment madurs, que després van ser definits i especificats en els Instruments d’Ordenació Forestal, comptant amb l’expertesa i el coneixement de camp dels tècnics territorials de l’Office National de Forêt.
Una campanya de treball de camp va permetre inventariar 487 ha de boscos madurs, és a dir, prop del 7% de la superfície forestal del massís. La gran majoria (96% en superfície) d’aquests boscos madurs, estan formats per pi negre, l’hàbitat forestal de l’àrea d’estudi.
Conèixer la ubicació i les característiques d’aquestes zones de refugi, podria servir de base per establir, en col·laboració amb altres actors forestals, una xarxa per al manteniment i la circulació d’espècies saproxíl·liques, integrant illes de senescència i corredors on es promogui la preservació d’arbres d’interès ecològic.
El Conservatoire d’Espaces Naturels del Languedoc-Roussillon, l‘Escola d’enginyers de Purpán i la Federació de Reserves Naturals Catalanes, participen conjuntament amb el parc en l’elaboració d’una cartografia dels boscos vells de tot el seu territori, amb la finalitat de desenvolupar progressivament un coneixement més precís dels espais forestals d’alt interès ecològic i tenir-los en compte en els documents de gestió.

Acció “Llacs” del projecte GREEN a la Vanguardia

28/06/2019

A la vora del Llac Bordères (Alt Pirineu),  es va presentar l’estat de progressió del projecte als socis institucionals i tècnics francesos del projecte GREEN (Agence Régionale de la Biodiversité d’Occitanie, Estat francès – DREAL Occitanies, autoritats locals, etc.). Aquesta reunió va ser una oportunitat per l’aplicació en aquest llac dels protocols d’inventari de fauna i flora desenvolupats en el marc del projecte. François Prud’Homme, del Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi Pyrénées, va poder fer esnorkel, fet que va permertre observar les diferents espècies de flora presents en aquest paratge de 6,5 ha, a una altitud de 1.760 m, especialment apreciat pels excursionistes de tots els nivells. Nicolas Blanc i Frédéric Blanc, del Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénéées, van poder realitzar tots els mostrejos i observacions necessàries per la caracterització de la fauna del llac. Els socis també van poder explicar als periodistes de La Dépêche i Sud-Ouest, les característiques i tipus de treball d’aquesta acció i, a més, es van submergir amb els experts.


Els articles i informes es troben en els següents enllaços:
- https://www.ladepeche.fr/2019/07/07/biodiversite-derriere-la-carte-postale-des-lacs-pyreneens-la-decouverte-dun-monde-inconnu,8300289.php
- https://www.ladepeche.fr/2019/07/07/leffet-de-lhomme-sur-la-biodiversite-des-lacs-des-pyrenees,8300585.php
- https://www.sudouest.fr/2019/08/15/pyrenees-en-plongee-dans-les-secrets-du-lac-de-borderes-bareilles-6448822-706.php

El Parc Natural de l’Alt Pirineu celebra el seu 5è concurs de prats florits

13/06/2019

En  el marc de l'acció "posada en valor de medis agrícoles rics en biodiversitat"  del Projecte europeu transfronterer POCTEFAGREEN,  el passat dia 13 de juny es va celebrar al Parc Natural de l’Alt Pirineu la 5ª edició del concurs de prats florits. 
Enguany el concurs es va desenvolupar a les valls d’Àneu i van participar 3 explotacions ramaderes de Gavàs, Valencia d’Àneu i Sorpe.

El jurat del concurs format pels experts Pere Aymerich (biòleg) i Cristina Chocarro (agrònoma) que van valorar els prats tant pel seu interès agronòmic, com per la seva riquesa botànic i pels recursos que ofereix per la biodiversitat en general. El concurs de prats florits pretén posar en relleu la importància d'un patrimoni natural i paisatgístic excepcional als Pirineus com son els prats de dall i la feina que realitzen els pagesos en el seu maneig i millora.

Primer concurs de “Prats Florits” a Euskadi

21/06/2019

Els prats de dall son un dels hàbitats amb major diversitat d’espècies associades, tant de fauna com de flora, a més d’esdevenir un patrimoni cultural al ser el resultat d’una pràctica agrària en decadència. Es per aquest motiu que, des de fa anys, a França s’organitzen concursos entre pagesos que gestiones aquest tipus de prats. Aquests concursos es fan amb la doble intenció d’endarrerir la sega (permetent la floració de la major part de les flors del prat, contribuint així a la millora de la biodiversitat) i amb l’objectiu de posar en valor la pràctica de dall en sí mateixa. Es valoren temes de maneig agro-sostenible de la parcel•la, productivitat, funcionalitat ecològica, diversitat vegetal, valor apícola, valor paisatgístic, etc.
En el marc del projecte GREEN, s’han impulsat els concursos de “Prats Florits” entre els socis que ja ho venien fent (Parc Natural Pyrénées Ariègoises, França) i s’ha iniciat en els Parcs naturals catalans de l’Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, així com al Parc natural de Sorteny a Andorra. També s’ha creat un “Concurs tranfronterer de prats florits” entre els tres territoris.
Les Diputacions de Alava i Bizkaia han decidit recolzar també aquesta iniciativa en el marc del 25 aniversari del Parque Natural de Gorbeia. Per aquest motiu s’ha creat un jurat format per Santiago Pagola (entomòleg), Roberto Ruiz de Arcaute (agrònom), Mercedes Herrera (ecòloga) i Itziar Mijangos (botànica) que, desprès d’haver visitat els camps el 7 de juny, i haver-se entrevistat amb  cada un dels 5 participants en el concurs, han deliberat i proposat un guanyador. 
El premi, consistent en una cistella de productes Eusko Label, proporcionada per HAZI, i una placa commemorativa, seran entregades el dia 21 de juny (Dia del Medi Ambient) en un acte institucional centrat en l’Aniversari del Parque natural de Gorbeia, que aquest mateix dia compleix 25 anys de la seva declaració.

Arrós de Cardós acull  la 8a Fira de productes artesans i de l'ovella aranesa

07/06/2019

El Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’Ajuntament d’Esterri de Cardós organitzen aquest diumenge 07/06/2019, la 8a Fira de productes artesans i de l’ovella aranesa. L’objectiu és posar en valor la gran diversitat de productes de manufactura i agroalimentaris que s’elaboren en l’àmbit del parc, així com l’ovella aranesa, una raça que tradicionalment ha estat present al nord del Pallars Sobirà, especialment a les valls que tenien més relació amb França i la Vall d’Aran.
La fira s’emmarca dins del POCTEFA Green, un projecte de cooperació transfronterer per la valorització dels productes locals d’espais oberts. En aquest marc i per primer cop, enguany la fira comptarà amb la participació de productors i artesans del Parc Pirinenc de les Tres Nacions.

Reunió del Comitè Tècnic a la Vall de l’Aure (Alts Pirineus)

23-24/05/2019

El conjunt de tècnics, socis del projecte, es van reunir de nou durant dos dies de treball en el cor del Parc Nacional dels Pirineus. Fou una oportunitat per als pilots de les accions de presentar l’estat dels treballs realitzats entre octubre del 2018 i juny del 2019 i, presentar les activitats previstes fins al final del projecte INTERREG (novembre de 2019).
També es va discutir sobre la continuació del projecte GREEN, tenint en compte la forta dinàmica entre els socis, nascuda dels darrers tres anys de treball conjunt. Es van intercanviar idees i propostes, i totes elles testimonien la forta voluntat dels gestors dels espais naturals protegits dels Pirineus, de continuar i reforçar la posada en xarxa pirinenca.

Seminari “Valorització de productes locals per mantenir ambients oberts” Auzat (09)

14/05/2019

Els dies 14 i 15 de maig de 2019, els socis del GREEN de l’acció temàtica 5 “agropastoralisme”, es van reunir en el cor dels Pirineus de l’Ariege (Auzat). Quatre punts van ser el centre d’intercanvis entre els territoris implicats en l’acció.
- El disseny d’una oferta de productes dels espais naturals dels Pirineus promocionats a través de la web. El PNR dels Pirineus de l’Arieja elaborarà un fulletó que inclourà un full de ruta per a promoure una gama de productes prominents de l’agricultura extensiva i per fomentar la biodiversitat.
- L’organització del viatge d’estudis es va celebrar al País Basc el setembre de 2019.
- El concurs transfronterer de prats florits i, en particular, els criteris que remeten al jurat avaluar cadascuna de les candidatures. 
- I les perspectives de l’acció, una vegada finalitzat el projecte INTERREG-POCTEFA

Zomm en una espècie emblemàtica dels llacs d’alçada: El Subular aquàtic

El Subular aquàtic és una petita Brassicaceae protegida a França, emblemàtica dels llacs oligotròfics de muntanya. Als Pirineus, es troba sotmesa a un seguiment demogràfic plurianual amb l’objectiu de caracteritzar la seva dinàmica amb relació als canvis globals, definir les possibles causes de regressió a la Reserva natural de Néouvielle i proporcionar recomanacions de gestió (reintroducció, reforçaments, etc.).

En el marc del projecte GREEN, un equip del laboratori Evolution et Diversité Biologique de la Universitat Paul Sabater de Toulouse, estudia la diversitat genèrica de l’espècie a escala Pirineus. En efecte, preservar en la mesura del possible la diversitat genètica d’una espècie en regressió pot optimitzar la seva supervivència a llarg termini mantenint les seves capacitats evolutives en un entorn canviant com l’actual. La quantificació d’aquesta variabilitat inter o intrapoblacional sembla essencial per definir les modalitats pertinents per a la conservació i gestió de les petites poblacions fragmentades. També cal tenir en compte que la filo-geografia que analitza les relacions genealògiques entre poblacions de la mateixa espècie amb relació a la seva distribució geogràfica, permet deduir els processos històrics que van portar a l’actual estructuració genètica i distribució geogràfica, localitzar les zones de refugi de les espècies durant l’Edat de Gel i traçar les rutes de recolonització post-glacial utilitzades per aquestes espècies.

Per últim, permet definir regions prioritàries d’alt valor per a la conservació de les espècies. A data d’avui, al seqüenciar varis marcadors moleculars, s’ha demostrat que:

1- La diversitat genètica a escala mundial segueix essent baixa (poca variació), les poblacions pirinenques situades en els marges de l’àrea de distribució global de l’espècie no semblen estar esgotades genèticament.

2- Una estructura geogràfica clara, emergeix en les diferents escales estudiades: d’aquesta manera amb el marcador nuclear ITS  altament variable, a Europa s’observa un tipus majoritari (en groc al mapa) amb presència a Finlàndia i Noruega, així com a Espanya i França (Arieja). També s’ha trobat tipus més localitzats en els Pirineus Orientals, Andorra i Neouvielle, Serra de Gredos, Regne Unit i Islàndia. S’estan estudiant altres marcadors, cadascun d’ells revela un aspecte de la història, però sembla més segur que els individus de Neouvielle, es troben més relacionats amb els seus veïns llunyans de les Bulloses que no pas amb els de la Vall d’Aran.

Crédit photo : Frédéric Azemar 

Laboratoire Ecologie fonctionnelle et environnement (EcoLab)

El Projecte POCTEFA GREEN promou la restauració de les fagedes en el Parc Natural de Gorbeia

19/03/2019

La Diputació Foral de Bizkaia i Hazi Fundazioa, van executar en el marc d’aquest projecte, una actuació dirigida a aconseguir la persistència d’una fageda calcícola amb la finalitat d’afavorir-ne la biodiversitat.
La Forest Patrimonial “Arimekorta-Laurtundu”, propietat de la Diputació i ubicada al municipi de Zeanuri (Gorbeia) Monte, té una població de faig transmotxat més o menys dispersa. A causa de la particular morfología en forma de canelobre d’aquests arbres, al fort pendent i a la intensa acció del vent i la neu, el faig es tomba i es trenca, posant en perill la persistencia del bosc en el temps.
L’acció, cofinançada pel GREEN, ha consistit en el tancament perimetral de la forest per tal d’afavorir la regeneració, a la vegada que s’han realitzat actuacions de reducció de copa mitjançant podes i retransmotxat en faig amb problemes d’estabilitat, amb la finalitat d’evitar que es tombi, deixant els troncs i les branques gruixudes escampats sobre el terreny i les restes de la tallada més fines, apilades.  
Amb aquesta actuació s’espera, no només evitar la pèrdua de la fageda, sinó també millorar la biodiversitat forestal: incorporació d’altres espècies arbòries i arbustives (teix, freixe, moixera, arç blanc, etc.), major continuïtat horitzontal i vertical, progressió a bosc de llavor amb diferents edats, presència de fusta morta i, en definitiva, millorar la capacitat de resposta de la forest en front de possibles canvis o perturbacions futures.

2018

La cerimònia dels premis del concurs transfronterer pirinenc de les pràctiques agroecològiques va tenir lloc el 16 de novembre durant el Lurrama al País Basc francès

16/11/2018

El Lurrama, saló de l’agricultura sostenible del País Basc, va ser l’oportunitat ideal per a l’entrega de premis el concurs de parts florits del Pirineu. Enguany, han estat 5 territoris del Pirineu  que han presentat la seva candidatura al jurat multidisciplinari de les tres nacions: El Parc Natural de l’Alt Pirineu (ESP), la Càmara d’Agricultura dels Pirineus Atlàntics, el Parc Natural Regional de l’Ariège, Andorra i les zones Natura 2000 de la muntanya basca.
La finca d’Esbintz del PNR de l’Ariège és la que ha seduït el jurat transfronterer: múltiple varietat, coherència global en la gestió, sistema de transhumància tradicional, manteniment dels paisatges pastorals amb identitat marcada dels Pirineus, potencial mel•lífera important en un context tancat, etc. S’ha entregat el premi pel conjunt de sistema de producció agrícola i d’activitats de la finca d’Esbintz. El jurat també ha tingut en compte la motivació i l’empenta del ramader per una agricultura sostenible a la seva finca.
El concurs també se celebrarà l’any 2019, on tots els territoris del GREEN estan convidats a participar-hi, ja sigui en l’organització d’un concurs local o bé en la participació com a jurat al concurs transfronterer (estudi sobre expedients).

HAZI acull el segon seminari en medis agroramaders a Zaldívia

15/11/2018

El Parc Natural Regional dels Pirineus de l’Ariège (PNR des Pyrénées Ariégeoises) ha convocat als socis de l’acció 5 sobre temes de gestió i valorització dels medis agroramaders del Pirineu. El CEN Aquitaine (FRA), el Parc Natural de la Vall de Sorteny (AND), HAZI (ESP), el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, la Federació de les Reserves Naturals Catalanes així com el Parc Natural Regional dels Pirineus de l’Ariège (PNR Pyrénées Ariégeoises) es van reunir a Zaldívia per debatre sobre les eines compartides i dissenyades a la primera fase del programa. En els darrers mesos des del darrer seminari a Miglos, aquestes eines han estat debatudes: la metodologia comuna de l’acció i la taula comuna de selecció de les zones s’havien de millorar. Hi va haver intercanvis sobre els indicadors i descripcions comunes així com les propostes del grup de treball per a continuar el programa. El seminari es va concloure amb una visita de camp a la muntanya basca del vessant espanyol i amb la presentació de les pràctiques ramaderes i les estratègies de posada en valor dels productes del territori (també amb visita al Centre d’Interpretació de la gastronomia d’Elikatuz).

Experts i gestors dels espais naturals protegits reunits al Parc Natural de l’Alt Pirineu

18-19/10/2018

Uns quaranta experts i gestors d’espais naturals protegits es van reunir a Esterri d’Àneu el 18 i 19 d’octubre en el marc del projecte GREEN.
El seminari, inaugurat pel Sr. Ferran Miralles, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, pretenia tres objectius:

 1. Enfortir el coneixement dels territoris i entitats de la xarxa GREEN.

 2. Compartir reptes de conservació i gestió dels espais naturals.

 3. Compartir el coneixement adquirit i les accions realitzades en aquesta fase del projecte.

En aquesta trobada es va presentar la versió definitiva de la plataforma d’informació sobre els espais naturals dels Pirineus i d’intercanvi entre gestors. Fruit d’un important treball de concertació, aquesta plataforma estarà activa a la web en un breu període de temps en cada idioma del projecte.
A posteriori els socis van presentar les diferents accions realitzades des de que es va iniciar el projecte, ara fa dos anys, sobre els tres entorns naturals que són les accions bàsiques del projecte: medis llacs i torberes, medis forestals i medis agropastorals.
El treball i modelització d’eines comuns (protocols, selecció i anàlisis de zones, etc.), la implementació d’accions de gestió o de preservació dels paratges realitzats localment (parcel•les d’exclusió de torberes, treballs silvícoles, restauració d’accessos a zones de pastures, etc.) i l’organització d’esdeveniments amb diversos destinataris (animació per a nens, mercats transfronterers, viatges d’estudis de productors, etc.) han estat presentats als participants.
Aquest fet ha donat l’oportunitat de fer un balanç d’etapa i tenir una visió global de l’excel•lent treball realitzat i començar a dibuixar les futures accions de la xarxa.
Aquestes jornades es van concloure amb visites de camp temàtiques organitzades en aquelles zones on s’han realitzat les accions per part de l’equip del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Experts en la conservació de  i gestió de medis agropastorals visiten Guipúzcoa per conèixer la gestió dels seus espais naturals protegits

14/11/2018

Els dies 14 i 15 de novembre, els responsables de la gestió de les forests i espais naturals protegits de la Diputació Foral de Guipúzcoa, així com tècnics de la Fundació Hazi, acolliran a Zaldíbia els seus homòlegs dels parcs naturals d’ambdues bandes del Pirineu en una trobada emmarcada en el projecte POCTEFA GREEN “Gestió i Posada en Xarxa dels Espais Naturals del Pirineu”.
Experts en gestió i conservació d’espais agroramaders francesos, catalans, navarresos i bascos podran conèixer de primera mà el conjunt d’estratègies que la Diputació Foral de Guipúzcoa ha posat en marxa en els darrers anys per conservar els seus espais naturals. Aquests espais són fonamentalment zones de muntanya, amb hàbitats i espècies de flora i fauna de notable valor, on per a la seva conservació és imprescindible el manteniment de pràctiques agràries extensives. Aquest fet, tant a Guipúzcoa com en la gran majoria de les zones de muntanya a Europa, és la principal amenaça per a la conservació d’aquests hàbitats amb un maneig molt heterogeni donant lloc a zones infrapasturades.
Per a la protecció d’aquests espais amenaçats, la Diputació ha desenvolupat diferents accions, basades en intervencions en zones de baixa qualitat per la poca gestió ramadera, mitjançant la creació i la conservació d’equipaments que facilitin la pastura i, per tant, la seva persitència (manteniment d’infraestructures bàsiques d’aigua i llum, d’accessos a cabanes i creació de zones d’elaboració de formatges, mànigues ramaderes, tancats, etc.). Part d’aquestes actuacions es mostraran a experts en conservació que visitaran Guipúzcoa a través d’un seminari que compaginarà sessions de treball i presentació de resultats amb visites sobre el terreny.

Cap a una xarxa de parcel•les demostratives de l’impacte dels cèrvids en els boscos dels Pirineus

05/07/2018

A Llavorsí, seu del Parc Natural de l’Alt Pirineu, varis socis participants a l’acció “bosc” es van reunir per parlar sobre la protecció dels bosc pirinenc contra els danys dels cèrvids. En efecte, els cèrvids (cérvol i cabirol) es troben presents en gairebé tota la cadena pirinenca i freqüenten nombrosos tipus d’hàbitats on el bosc és un dels seus preferits.


Els cèrvids consumeixen d’una manera selectiva i repetitiva, la vegetació de sotabosc fins a l’alçada del brostejat, limiten el creixement de les espècies herbàcies i llenyoses i poden entrar en competència alimentària amb espècies patrimonials com el gall fer o altres herbívors invertebrats. Modifiquen estructura i composició amb una tendència a la simplificació i homogeneïtzació dels diferents estrats de la vegetació, afectant a l’hàbitat d’altres grups o comunitats: insectes, aus (disminució del nombre de zones potencials de nidificació i baixa protecció visual), micromamífers, etc.


Per aquest motiu, els gestors d’espais naturals protegits reunits en el projecte GREEN, han creat una xarxa d’unes cinquanta parcel•les dotades d’un o varis sectors d’exclusió, com parcel•les testimoni, permetent l’anàlisi dels impactes dels ungulats sobre regeneració forestal i sobre la vegetació amenaçada o que entra en competició alimentària amb espècies com el gall fer.

Inauguració d’una nova eina de lluita contra la colonització de la falguera comuna als Pirineus de l’Ariège

21/06/2018

Va ser sota un sol d’estiu i en el cor dels Pirineus d’Arieja, que els representants locals, ramaders i professionals agraris i de la gestió d’espais naturals es reuniren per participar en la inauguració del curró “trenca-falgueres”, encarregat i dissenyat pel Parc Natural Regional dels Pirineus d’Arieja.
Aquesta eina remolcada de 750 kg trenca la falguera, aixafant-lo gràcies al seu pes i a barres trencadores. El van provar els ramaders del municipi d’Ercé en una parcel•la envaïda per la falguera comuna a la meseta d’Ajéou. Gràcies a aquesta màquina dissenyada per adaptar-se als pendents i als terrenys difícils dels Pirineus, els ramaders esperen guanyar superfície de pastura i així col•laborar en el manteniment dels espais naturals oberts.
En el marc pirinenc del programa GREEN, el Parc Natural Regional dels Pirineus d’Arièja va escollir treballar en la gestió dels falguerars que cobreixen extenses superfícies en zones mitges i baixes de pastures d’estiu. El projecte ha requerit una estreta cooperació entre representants i ramaders voluntaris, i es va elaborar per contestar a varis reptes: reptes biològics, agro-ramaders i paisatgístics. L’experiment va començar l’any 2016 en diferents sectors envaïts per falgueres en el municipi d’Ercé. S’havia estimat anteriorment que aquests sectors necessitaven una gestió activa de reobertura paisatgística.
L’ús d’aquesta nova eina en les parcel•les de prova d’Ercé permetrà avaluar l’eficiència de la mateixa, amb el propòsit d’oferir als pagesos i gestors d’espais naturals dels Pirineus, noves tècniques adaptades a la gestió d’aquests espais.

Èxit de visitants a la 7a Fira de Productors del Parc Natural de l’Alt Pirineu i el XII Concurs Morfològic de la Raça Aranesa (Arrós de Cardós)

27/05/2018

El passat diumenge 27 de maig el petit poble d’Arrós de Cardós va aplegar centenars de visitants per celebrar la 7a Fira dels Productors del Parc Natural de l’Alt Pirineu i el XII Concurs Morfològic de la Raça Aranesa.
La Fira organitzada conjuntament pel Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’Ajuntament d’Esterri de Cardós vol posar en valor el sector primari i els productors agroalimentaris i artesans locals, a més de suposar una oportunitat de dinamització pel municipi d’Esterri de Cardós. Enguany, conjuntament amb l’ACORA (Associació de criadors d’ovella de raça aranesa), també s’ha organitzat el XII Concurs morfològic de la raça aranesa.  
El gruix de la Fira és el mercat agroalimentari i d’artesania on han participat una vintena de parades de productors agroalimentaris locals i del Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, en el marc del projecte POCTEFA GREEN. A més, han participat algunes de les associacions representatives del territori: Projecte Boscos de Muntanya, Associació Cultural, Esportiva i Cívica de les Valls de Cardós i l’Associació Obrador Xisqueta. 
Finalment s’han repartit els premis de l’edició 2017 del Concurs de prats florits del Parc Natural de l’Alt Pirineu, desenvolupat a la Vall Ferrera, el primer guanyador del qual ha estat Feliu Juarez SCP de Casa Escarré d’Àreu, pel seu prat de dall del Pla de la Selva. Aquest prat és el que ha concursat en el Concurs Transfronterer Pirinenc de Prats Florits, realitzat en el marc del projecte POCTEFA GREEN, i el qual ha quedat en 4a posició. El guanyador transfronterer ha estat Casa Soldevila (Andorra) pel seu prat de dall dels Plans de Canillo. En aquests concursos es té en compte tant el seu valor farratger com el seu valor ecològic.
Al migdia s’ha fet el dinar popular on han participat 300 persones i s’han servit productes locals. Per complementar la Fira, s’han realitzat altres activitats: passejades a cavall, gimcana de jocs, taller de teixir llana amb mitja, taller creatiu amb llana, taller d’herbes remeieres i un taller de fer mató. Per acabar, s’ha comptat amb l’espectacle infantil “Una mà de contes” i una xerrada divulgativa sobre el retorn de l’herc als Pirineus per part de Jordi Estebe del PNR Pyrénées Ariégeoises.

Comencen els treballs de camp a la reserva Integral de Lizardoia (Navarra)

24/05/2018

El passat 24 de maig es van iniciar a la Reserva Integral de Lizardoia (ZEC Roncesvalles-Selva de Irati-ES2200002) els treballs de camp “Estudi de l’estructura i diversitat florística de la fageda-avetar, comparant-la amb zones de fageda-avetar productiu on s’hagi realitzat una explotació forestal; estudi sobre dinàmica dels avetars i fageda-avetars que es realitzen a Navarra en el projecte POCTEFA-GREEN. L’objectiu general de l’estudi es conèixer la situació actual de la fageda-avetar i garantir-ne la seva conservació, realitzant:

 • Definició de les característiques que ha de tenir un rodal madur de referència per la fageda-avetar

 • Caracterització i valoració de rodals no intervinguts en boscos madurs d’avetar i fageda-avetar​.

 • Comparació dels rodals no intervinguts amb rodals del mateix tipus d’hàbitat on hagi hagut explotació forestal

 • Propostes de gestió activa i/o passiva en els rodals de referència proposats per a la seva aplicació en boscos gestionats

 • Definició d’una metodologia de seguiment

S’ha realitzat visita a camp per a la selecció definitiva dels rodals objecte d’estudi, amb la presència de l’empresa adjudicatària de l’estudi, tècnics de GAN-NIK i tècnics i personal de la guarderia forestal del Govern de Navarra.
Es farà una visita similar amb els mateixos objectius a la Reserva Integral d’Aztaparreta (ZEC Larra Aztaparreta-ES000123)

Grup de treball de l’acció 6 sobre “Zones humides i estanys en alçada” del projecte GREEN (Olette i Mijanès)

24/05/2018

El grup de treball de l’acció 6 sobre “Zones humides i estanys en alçada” del projecte GREEN es va reunir a Olette i Mijanès el 23 i 24 de maig de 2018. Aquest grup de treball fou acollit al Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans, al CEN Ariège i les Reserves Naturals Catalanes. Durant el matí del 23, va tenir lloc la sessió de treball per validar el protocol de monitoreig de l’acció “Torberes”. Es van presentar les diferents torberes monitoritzades pel diferents socis del GREEN. També es va presentar el  programa de treball del 2018 així com les diferents perspectives del projecte. La tarda del 23 de maig es va dedicar a l’acció “llacs i muntanya” tot recordant el protocol d’inventari i es van detallar els llacs que se seguiran el 2018. Aquestes presentacions van donar lloc a un debat per tal d’optimitzar la metodologia d’intervenció sobre aquesta acció. La jornada del 23 de maig  va concloure amb una visita guiada a la casa del Parc natural regional dels Pirineus Catalans i amb un aperitiu-foto i una degustació de productes locals de l’Associació Rotja-Vallée. El 24 de maig, els socis del projecte GREEN es van reunir a camp a la torbera de Riou Pla al municipi de Mijanès. La finalitat era la d’intercanviar amb el CEN Ariège experiències de gestió executades en aquest paratge patrimonial i els protocols de monitoreig desenvolupats en el marc del projecte GREEN.

30 experts es van reunir a Arantzazu per debatre sobre com analitzar, preservar i millorar la biodiversitat dels boscos

15/05/2018

Els dies 14 i 15 de maig el grup de treball dedicat a l’anàlisis, preservació i millora de la biodiversitat forestal es va reunir a Arantzazu. El primer dia es va debatre sobre com compartir els mètodes utilitzats en cada territori per analitzar la biodiversitat dels seus boscos, amb la finalitat de definir un model comú que permeti als gestors dels espais protegits identificar els enclaus més valuosos que s’inclouen en el seus espais. El segon dia es va dedicar a conèixer directament les actuacions que la Diputació Foral de Guipúzkoa, en col•laboració amb Hazi Fundazioa, han emprès durant aquest darrer any, en el marc del projecte GREEN, per a la preservació i la millora de la biodiversitat que alberguen els boscos amb aprofitament esmotxat, del Parc Natural d’Aizkorri-Aratz, així com altres experiències semblants que s’han desenvolupat a Euskadi.

2017

Nou seminari llacs i torberes (Blanes)

23/11/2017

El 21 i 22 de novembre de 2017 va tenir lloc a Catalunya la tercera reunió del grup de zones humides del projecte GREEN.
Aquestes trobades s’han desenvolupat en el Centre d’Estudis avançats de Blanes (CEAB-CSIC) que compta amb un dels seus equips d’investigació implicat en el projecte. Un comitè format per naturalistes i investigadors es va reunir el 21 de novembre en una sessió de formació per al coneixement dels crustacis d’aigua dolça. Els crustacis constitueixen un indicador important per avaluar el bon estat de salut dels llacs i estanys. El seu estudi és de vital importància.
Durant els dies següents, unes 20 persones sòcies del projecte provinents d’Andorra, França i Espanya es van reunir amb l’objectiu de compartir els resultats obtinguts durant l’any 2017 en la temàtica de zones humides. Aquesta trobada ha permès definir les accions que s’aplicaran al projecte en els propers mesos.